Log in om je aan te sluiten bij deze GSA of het als favoriet te bewaren.

Yuverta J.P. Thijsselaan

De tweede kamer vindt de vorming van kinderen tot burgers met respect voor elkaar, de democratie en de rechtstaat de laatste jaren heel belangrijk. Minister Slob wijst erop dat kinderen die waarden niet vanzelf oppikken. Nu de samenleving verbrokkelt en veelkleuriger wordt, moeten de basis-en middelbare scholen zich extra inspannen om hun leerlingen burgerschap bij te brengen. Leerlingen moeten vooral anderen leren respecteren, en de school zou een oefenplaats moeten zijn en als mini-samenleving laten zien hoe het hoort. Daarbij hoort ons inziens ook 'respect voor de democratische waarden van dit land', als ook het ondersteunen van onze nieuwbakken GSA en de doelen die zij nastreven.

  • avatar
  • avatar

GSA Feed

  • placeholder image