pesten

Word je gepest of ken je iemand die heel erg gepest wordt? Onderneem dan actie! Gepest worden is één van de vervelendste zaken die je kan gebeuren.

Het leidt niet alleen heel erg af, maar je kunt je ook heel onzeker of zelfs erg ongelukkig gaan voelen als je gepest wordt. Jouw school is verplicht iedereen een sociaal veilige omgeving te bieden, dus ook jou. Dus mocht je gepest worden, blijf er niet mee zitten, maar laat het weten aan je mentor of iemand die je vertrouwt. Lees meer over hoe je pesten op kunt lossen op Pestweb.

Ben je een docent of ander schoolpersoneel en zie je dat een leerling gepest wordt, grijp dan in!

Pesten om welke reden dan ook is onacceptabel. Volg de aanwijzingen van het anti-pestprotocol als jullie die hebben, of roep de hulp in van de vertrouwenspersoon of de persoon die is aangesteld als ‘aanspreekpunt pesten’ als je er niet uitkomt op je ervaring en kennis alleen. Lees meer over hoe je pesten kunt signaleren en er iets aan kunt doen op School en Veiligheid.

Elke vierde week van september is het pestweek, georganiseerd door School en Veiligheid.

Uit onderzoek is gebleken dat pesten voorkomen kan worden als schoolpersoneel duidelijk de norm aan het begin van het schooljaar neerzet. Maar ook gedurende het jaar kun je werken aan sociale veiligheid in de klas en op school. School en Veiligheid is een instituut dat door het Ministerie van OCW de opdracht heeft gekregen om kennis over sociale veiligheid op school breed te delen. Laat je inspireren op hun website.

Ook een website van School en Veiligheid is Gay&School, waar alle kennis in Nederland over seksuele diversiteit op scholen wordt verzameld.

Natuurlijk kun je als leerling ook de International Day of Silence op de derde vrijdag van april op jouw school organiseren. Een halve dag stil zijn om aandacht te vragen voor de gevolgen van pesten maakt vaak veel los, en is een perfecte manier om het juist over dit onderwerp te hebben met de hele school.

Het GSA Netwerk wordt mogelijk gemaakt door COC Nederland