GSA-ondersteuning

Hoe de GSA op jouw school er ook uitziet, jouw rol als ondersteunende docent is belangrijk. Voor de continuïteit van de GSA en voor communicatie tussen de GSA, je collega’s, de schoolleiding en eventueel de ouders.

De GSA werkt het best als leerlingeninitiatief.

Het gaat om peer-to-peer contact: leerlingen die elkaar laten zien wat de norm op school is ten opzichte van gender en seksualiteit. Maar achter de schermen is er natuurlijk genoeg te doen voor de enthousiaste docent!

Met een GSA leren je leerlingen veel over zelforganisatie, communicatie en het belang van maatschappelijke bewegingen. Moedig dat aan! En denk goed na over hoe je rol als ondersteunend docent bij de GSA verschilt van als je je lessen draait.

Het kan helpen om eerst het GSA Boek te lezen (los te bestellen in de gratis webshop).

De ene GSA is de andere niet, elke school heeft een andere dynamiek.

Waar sommige scholen talloze clubjes hebben waar leerlingen leren debateren, toneelspelen, schrijven en fotograferen, hebben andere scholen niets van dat alles. Waar de ene school leerlingen een zekere mate van vrijheid meegeven, zijn andere scholen een stuk strenger.

Daarnaast moet je ook het geluk hebben dat je leerlingen treft die iets in hun mars hebben en zich willen inzetten voor de GSA. Jij als docent kan dat goed inschatten en als je het slim aanpakt ben je niet eens veel tijd kwijt aan het ondersteunen van een GSA. Dan gaat het als vanzelf.

Steun van de schoolleiding

Veel van je collega’s doen het ondersteunen van de GSA in hun vrije tijd, vaak om praktische, soms om principiële redenen. Maar er zijn ook scholen waar het besef van sociale veiligheid voor alle leerlingen zo belangrijk is, dat er een paar uur per maand wordt vrijgemaakt voor GSA-ondersteunende docenten.

Als je uren niet vergoed worden, en je zou dat wel willen (al was het alleen maar om de waardering), kijk dan goed naar je uren en probeer samen met je teamleider een oplossing te vinden.

Werk samen met je lokale COC

Het kan voor een school heel nuttig zijn om goed contact te hebben met het lokale COC. Het delen van ervaringen is belangrijk, maar ook het samen optrekken als er lokaal iets aan de orde gesteld moet worden op het gebied van onderwijs, en gender en seksuele diversiteit.

Nodig het lokale COC eens uit op je school om het gesprek over gender en seksuele diversiteit aan te gaan met schoolleiding en collega’s.

Je vindt je lokale COC hier (even doorscrollen naar ‘in jouw regio’)

Mocht je meer informatie willen over lokale GSA’s, dan kan je contact opnemen met de GSA coordinator uit de regio.

GSA-ondersteuners netwerk

Docenten en ander schoolpersoneel die de GSA op hun school ondersteunen kunnen terecht op de besloten GSA-ondersteuners facebookgroep om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen.

Meld je hier aan voor de facebookgroep 

Ook zijn er steeds meer GSA-ondersteuners die aangesloten zijn op de regionale GSA-ondersteuners whatsappgroepen. Gewoon handig als je collega’s van scholen in je regio snel wilt spreken over specifieke GSA-ondersteunersvragen.

Stuur een mailtje aan gsa@coc.nl als je in een regionale whatsappgroep wilt. Vermeld in dat mailtje je naam, telefoonnummer, school en plaats!

Het GSA Netwerk wordt mogelijk gemaakt door COC Nederland