collega’s

Als je echt iets voor de GSA wilt betekenen, zorg er dan voor dat de sfeer in de docentenkamer volledig op de hand is van de leerlingen die in de GSA zitten.

“Moeten we het weer over de homo’s hebben?”

Niet elke collega zal seksuele oriëntatie, sekse, genderidentiteit en genderexpressie hetzelfde inschatten en niet elke collega heeft goed op het netvlies staan waarom aandacht voor deze onderwerpen zo belangrijk is voor de sociale veiligheid op je school.

Vergeet niet dat de meeste van je collega’s opgegroeid zijn in een andere tijd dan je leerlingen en dat je dus te maken kunt krijgen met verouderde ideeën over wat mannelijk en vrouwelijk is. Ook een onderwerp als seksuele oriëntatie is aan tijd, nieuwe inzichten en mode onderhevig.

Vastgeroeste stereotypen

Neem het je collega’s nooit kwalijk dat zij verouderde, vastgeroeste stereotype beelden op het netvlies hebben staan als het om seksuele oriëntatie, sekse, genderidentiteit en genderexpressie gaat, maar laat het ook niet liggen, ga het gesprek aan!

Steun van de schoolleiding voor de GSA zal misschien niet al je collega’s onmiddellijk overtuigen wat betreft het belang van het onderwerp binnen de school, maar het is een goede start.

Handelsverlegenheid?

Handelsverlegenheid kan een issue zijn, want wie durft toe te geven niet te weten hoe een potentieel gevoelig onderwerp te behandelen in de klas?

Een manier om dit onderwerp eens een keer goed te bespreken met collega’s kan door op een bijscholingsdag eens te werken met een trainer van bijvoorbeeld School en Veiligheid, of door Theater AanZ uit te nodigen met een op het team toegesneden voorstelling/training. Mocht de mogelijkheid bestaan zelf een training te ontwikkelen en te geven, is dit waarschijnlijk nóg waardevoller dan externen aan te trekken.

Maar je kunt ook met een paar collega’s afspreken om seksuele oriëntatie, sekse, genderidentiteit en genderexpressie regelmatig aan de orde te laten komen tijdens teambesprekingen.

Onderzoek!

En als je dan toch een clubje leerlingen hebt die zich inzetten voor dit onderwerp, waarom niet een klein kwalitatief onderzoekje onder de GSA-leden houden naar welke van je collega’s het goed doen, en welke beter zouden kunnen? Je zou de GSA kunnen voorstellen om een prijs uit te reiken aan de docent die naar hun mening de onderwerpen het best behandeld.

Het GSA Netwerk wordt mogelijk gemaakt door COC Nederland