begrippenlijst

Gender en seksuele diversiteit zijn grote begrippen waar veel losse onderwerpen onder vallen. Hier een greep uit de woorden die je tegen zou kunnen komen. Plus een aantal begrippen die van pas kunnen komen als je je inzet voor de GSA. (In aanbouw…)

A

Agender

Letterlijk: zonder gender

Agender persoon

Iemand zonder genderidentiteit

Androgyn

De genderexpressie die buiten de gebruikelijke definities van ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ valt

Aromantisch

Geen romantische aantrekking voelen naar een andere persoon

Artikel 1 van de Grondwet

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Aseksueel

Iemand die geen of weinig seksuele aantrekking naar andere personen ervaart. Aseksuele personen kunnen wel romantische aantrekking naar anderen ervaren. Wil je hier meer over lezen? Kijk dan op: https://aseksualiteit.nl/over-aseksualiteit/)

B

Bifobie

Letterlijk: angst voor biseksualiteit. Uitsluiting, belediging en discriminatie van bi’s.

Biseksueel

Kort: bi. Een bi is iemand die zich (potentieel) romantisch en/of seksueel aangetrokken voelt tot meer dan één geslacht of gender.

C

Canal Parade

Engelse naam voor de uitbundige botenparade waarin gender en seksuele diversiteit worden gevierd in de Amsterdamse Prinsengracht op de eerste zaterdag van augustus, de voorlaatste dag van Amsterdam Pride.

Cisgender

Als sekse (geslacht) overeenkomt met genderidentiteit

Cisgender persoon

Iemand bij wie de sekse (geslacht) overeenkomt met de genderidentiteit

COC Nederland

Nederlandse belangenvereniging die opkomt voor de acceptatie en rechten van iedereen die niet 100% cisgender en/of 100% heteroseksueel is.

Coming out

Engelse term voor het moment (de momenten) dat een persoon zijn seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit kenbaar maakt. Ook: ‘uit de kast komen’

D

Demiseksueel

Geen seksuele aantrekkingskracht ervaren totdat een sterke emotionele band met iemand is aangegaan

E

Expreszo

Online magazine en belangenvereniging die opkomt voor de acceptatie en de rechten van jongeren die niet 100% cisgender en/of heteroseksueel zijn

G

Gay

Engelse term voor iemand die homoseksuele of lesbische gevoelens heeft, of homoseksueel of lesbisch gedrag vertoont.

Geaardheid

Seksuele oriëntatie, seksuele voorkeur, seksuele gerichtheid. Term om aan te geven tot welke gender(s) of geslacht(en) je je romantisch en/of seksueel toe aangetrokken voelt

Gender

De verzameling eigenschappen, gedragingen en rollenpatronen die een maatschappij voor elk geslacht heeft bepaald

Genderexpressie

Hoe iemand zijn/haar/hen gender uit

Genderidentiteit

Iemands persoonlijke beleving van zijn/haar/hen gender

Genderneutraal

Bewust niet kiezen tussen ‘vrouwelijke’ en ‘mannelijke’ genderidentiteiten

Genderneutrale voornaamwoorden
Als personen zich niet als man of vrouw identificeren kunnen ze ervoor kiezen om in plaats van als hij/hem/zijn of zij/haar/haar, als hen (of die)/hen/hun geïdentificeerd te worden
Genderqueer

De genderidentiteit die voor zichzelf ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ genderidentiteiten afwijst of ze in volle hevigheid combineert

Geslachtskenmerken

De biologische kenmerken die een lichaam man, vrouw of interseks maakt. Ook: sekse-kenmerken

Grijze A

De wereld van aseksualiteit en seksualiteit is niet zwart-wit; sommige mensen identificeren zichzelf ergens in het grijze gebied tussen beide uitersten

GSA

Een groep leerlingen die ervoor zorgen dat op hun school iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht gender of seksuele oriëntatie.

GSA-raad

Groep leerlingen en docenten met actieve GSA’s die het GSA-team advies geven over de richting van het GSA Netwerk Nederland

H

Hetero plus

Iemand die zich uitsluitend romantisch en/of seksueel aangetrokken voelt tot het tegengestelde geslacht of gender, maar een enkele keer verliefd wordt op, of seks heeft met iemand met hetzelfde geslacht of gender.

Heteroseksueel

Kort: hetero. Iemand die zich romantisch en/of seksueel uitsluitend aangetrokken voelt tot het tegengestelde geslacht of gender

Homo plus

Iemand die zich uitsluitend romantisch en/of seksueel aangetrokken voelt tot het hetzelfde geslacht of gender, maar een enkele keer verliefd wordt op, of seks heeft met iemand van het tegengestelde geslacht of gender.

Homofobie

Letterlijk: angst voor homoseksualiteit. Uitsluiting, belediging en discriminatie van homo’s en lesbiennes.

Homoseksueel

Kort: homo. Iemand die zich romantisch en/of seksueel uitsluitend aangetrokken voelt tot hetzelfde geslacht of gender

I

In dubio

Iemand die (nog) niet weet op welke gender(s) of geslacht(en) hij/zij/hen valt

International Day of Silence

Dag waarop leerlingen over de hele wereld stil zijn om aandacht te vragen voor de gevolgen van pesten. Derde vrijdag van april.

Interseks

Het hebben van geslachtskenmerken die buiten de gebruikelijke definities van ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ vallen

Intersekse persoon

Iemand met geslachtskenmerken die buiten de gebruikelijke definities van ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ vallen

J

Jong&Out

online én offline community voor homo, lesbische en biseksuele jongeren tot en met 18 jaar in Nederland.

L

Lesbienne

Een vrouw die zich romantisch en/of seksueel uitsluitend aangetrokken voelt tot andere vrouwen

LHBT

Afkorting die staat voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgender

LHBTI

Afkorting die staat voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender en Interseks

LHBTIQ+

Afkorting die staat voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender, Interseks, Queer en alle andere variaties die niet heteroseksueel en/of cisgender zijn en/of geslachtskenmerken hebben die binnen de gebruikelijke definities van ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ vallen

M

Man (gender)

Iemand met de psychologische, sociale en culturele kenmerken die binnen de gebruikelijke definitie van ‘mannelijk’ vallen

Man (sekse)

Iemand met geslachtskenmerken die binnen de gebruikelijke definitie van ‘mannelijk’ vallen

N

Nationaal GSA Congres

Dag in het voorjaar en najaar waarop GSA’s uit het hele land samenkomen om ervaringen en informatie uit te wisselen, inspiratie op te doen en vrienden te maken

Non-binary

De genderidentiteit die niet wil of kan kiezen tussen ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ genderidentiteiten

P

Paarse Vrijdag

de tweede vrijdag van december en de dag waarop leerlingen door heel Nederland paars dragen om te laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn.

Panseksueel

Iemand die zich (potentieel) romantisch en/of seksueel aangetrokken voelt tot mensen, ongeacht het geslacht of gender van de ander

Pride

Letterlijk: trots. Het hebben van een positieve houding door LHBT personen om zelfbevestiging, waardigheid en gelijke rechten te bevorderen. Pride festivals overal ter wereld zorgen voor zichtbaarheid van de LHBT gemeenschap en vieren gender en seksuele diversiteit.

Q

Queer

Iemand die zichzelf niet een vaststaande gender en/of seksuele identiteit toekent of dit afwijst. In het Engels is queer juist een parapluterm voor alles wat niet heteroseksueel en/of cisgender is

R

Regenboogvlag

Internationaal symbool van de LHBT-beweging

Respect2Love

Community van jongeren die niet 100% hetero en/of 100% cisgender zijn met een diverse culturele en/of religieuze afkomst

Roze driehoek

Symbool voor homoseksualiteit, afkomstig uit de concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog

Roze Olifant

Directe hulp van ervaren medewerkers van COC Nederland bij problemen bij het opzetten van een GSA of als er andere misstanden zijn rond gender en seksuele oriëntatie. Word je bijvoorbeeld gepest en niemand doet er wat aan, neem dan contact op met De Roze Olifant

S

Sekse-kenmerken

De biologische kenmerken die een lichaam man, vrouw of interseks maakt. Ook: geslachtskenmerken

Seksuele gerichtheid

Seksuele oriëntatie, seksuele voorkeur, geaardheid. Term om aan te geven tot welke gender(s) of geslacht(en) je je romantisch en/of seksueel toe aangetrokken voelt

Seksuele oriëntatie

Geaardheid, seksuele voorkeur, seksuele gerichtheid. Term om aan te geven tot welke gender(s) of geslacht(en) je je romantisch en/of seksueel toe aangetrokken voelt

Seksuele voorkeur

Seksuele oriëntatie, seksuele gerichtheid, geaardheid. Term om aan te geven tot welke gender(s) of geslacht(en) je je romantisch en/of seksueel toe aangetrokken voelt

Sense

Een website met alles wat je altijd al wilde weten over seks

SOGIE

Afkorting voor: Seksuele Oriëntatie, Gender Identiteit en/of Expressie

SOGIESK

Afkorting voor: Seksuele Oriëntatie, Gender Identiteit en/of Expressie en Sekse Kenmerken

T

Theater AanZ

Theatergroep die je kunt inhuren om voorstellingen te geven op jouw school (met nagesprek!) over gender en seksuele diversiteit

Transfobie

Letterlijk: angst voor transgender identiteiten. Uitsluiting, belediging en discriminatie van transgender personen.

Transgender

Dit is een parapluterm voor mensen van wie het bij de geboorte genoteerde geslacht deels of geheel niet overeenkomt met wie ze zijn. Hieronder vallen trans mannen, trans vrouwen, non-binaire personen, maar ook bijvoorbeeld mensen van wie de genderexpressie buiten de binaire gendernormen valt.

Transgender persoon

Iemand bij wie de sekse (geslacht) niet overeenkomt met de genderidentiteit

V

Vrouw (gender)

Iemand met de psychologische, sociale en culturele kenmerken die binnen de gebruikelijke definitie van ‘vrouwelijk’ vallen

Vrouw (sekse)

Iemand met geslachtskenmerken die binnen de gebruikelijke definitie van ‘vrouwelijk’ vallen