support groep

Een GSA is er om ervoor te zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn. Daar past een support groep heel goed bij!

Een support groep is een groep leerlingen die eens in de zoveel tijd samenkomen om met elkaar te praten. Tijdens de bijeenkomsten kunnen leerlingen elkaar advies geven, ervaringen uitwisselen of gewoon gezellig kletsen.

Je kunt het concept van de support groep ook goed gebruiken als begin van een vergadering waarin je de volgende GSA-actie gaat bespreken.

Een support groep is er om met elkaar uit te wisselen hoe het met iedereen gaat.

Ga in een kring zitten en vertel hoe je heet, wat voor cijfer je de dag zou geven en wat je bezighoudt. Als de hele groep aan de beurt is geweest, neem je het onderwerp dat het meest indruk maakt of het vaakst is voorgekomen. Probeer een discussie op gang te brengen, waarbij je goed naar elkaar blijft luisteren en natuurlijk alleen praat als je iets zinnigs te zeggen hebt. Hou de bijeenkomst kort. Tip: eten en praten gaan goed samen!

Hoe je een support groep organiseert, bepaal je zelf. Creëer in ieder geval een fijne sfeer: zorg dat iedereen zich veilig voelt en dat de bijeenkomsten vertrouwelijk zijn.

Kies zelf hoe vaak en waar je samenkomt. Zorg in ieder geval voor een vaste bijeenkomst, door bijvoorbeeld eens in de maand samen te komen. De locatie moet voor alle deelnemers prettig zijn, zoals een leeg lokaal.

Een gespreksleider is handig: zo zorg je ervoor dat er structuur in de bijeenkomsten komt. Het kan helpen om een docent te vragen als gespreksleider, maar iemand van de GSA kan het natuurlijk ook doen!

Maak een e-mailadres aan voor de GSA

Sommige leerlingen durven niet op je af te stappen of naar de support groepbijeenkomsten te gaan. Om deze leerlingen toch te helpen en steun te bieden is een e-mailadres erg handig. Ze kunnen dan (anoniem) een mailtje sturen met hun probleem of vraag. Zorg er dus voor dat mensen van het e-mailadres afweten: vermeld het op de schoolwebsite of ontwerp posters.

Maak met elkaar afspraken wie de mail mag bedienen en spreek af op welke manier je met lastige mails omgaat. Bespreek ingewikkelde zaken met je ondersteunend docent of met de vertrouwenspersoon van school.

 

 

Privacy is erg belangrijk!

Bij een e-mailadres, maar zeker ook bij de bijeenkomsten van de GSA als support groep. Als je de bijeenkomsten organiseert, zorg dan ook dat mensen zich veilig voelen. Garandeer de deelnemers dat wat zij bespreken altijd vertrouwelijk blijft. Alles blijft dus binnen de groep en zal het lokaal nooit verlaten.

Bedenk een aantal basisregels voor de bijeenkomsten. De belangrijkste regels die je als support groep sowieso moet hebben, zijn:

  • Iedereen wordt met respect behandeld.
  • Alles tijdens de bijeenkomst is vertrouwelijk.

Het GSA Netwerk wordt mogelijk gemaakt door COC Nederland