schoolbeleid

Het loont zich om in het schoolbeleid van je school te duiken. Is de sociale veiligheid van leerlingen en docenten genoeg gewaarborgd op papier, hoe is de uitvoering in de praktijk en wordt het beleid regelmatig besproken en geëvalueerd?

Anti-pestbeleid

Bestaat er op je school een helder geformuleerd anti-pestbeleid waar ook seksuele oriëntatie, sekse, genderidentiteit en genderexpressie expliciet in is opgenomen, dan wel impliciet uitgelegd kan worden als dat pesten op deze gronden aangepakt moet worden?

Zijn alle mentoren op de hoogte van het anti-pestbeleid en weten zij te handelen als er sprake is van pesten? Is er een goede samenwerking van mentoren met zorgcoördinatoren en vertrouwenspersonen? Is er een goede coördinatie en communicatie tussen deze rollen en de schoolleiding? Wacht niet op een incident totdat je je hierin gaat verdiepen. Weet wat de lijnen en de verantwoordelijkheden zijn.

Vaak staan in een anti-pestbeleid ook afspraken om pesten te voorkomen. Kun je deze afspraken gebruiken om de rol van de GSA te versterken?

Personeelsbeleid

Praat ook eens met de afdeling HR van je school. Waar worden toekomstige collega’s op uitgekozen? Is er een diversiteitsbeleid? Kunnen collega’s zichzelf zijn in de docentenkamer, tijdens het teamoverleg, bij ouderavonden, in de klas?

Worden er tijdens het werktevredenheidsonderzoek vragen gesteld over diversiteit? Welke mechanismen zijn er op je school om docenten en onderwijs ondersteunend personeel te motiveren de sfeer goed te houden onderling? Hebben docenten afkomstig uit een seksuele, gender of culturele minderheid de volledige steun van HR en schoolleiding? Hoe ziet de klachtenregeling eruit?

Dit zijn veel vragen, en ongetwijfeld zijn er afhankelijk van de school waar je werkt nog andere vragen die je je kunt stellen over de sociale veiligheid van leerlingen én docenten.

Leidende rol voor docenten

Iets waar vrijwel alle experts het over eens zijn is dat docenten een leidende rol hebben als het over de sfeer en de sociaal veilige norm op school gaat. Wees je daarvan bewust. En onderneem actie als je het vermoeden hebt dat collega’s of schoolleiding de sfeer en de sociaal veilige norm ondermijnen.

Misschien verbaast het je, maar er komen bij het GSA Netwerk regelmatig verhalen binnen van bijvoorbeeld transjongens die door sommige koppige docenten nog aangesproken worden met hun meisjesnaam of van schoolpersoneel dat niet alert reageert als er buiten de lessen om wordt gescholden met het woordje ‘homo’.

Het GSA Netwerk wordt mogelijk gemaakt door COC Nederland