nieuwe leden

Nieuwe leden werven voor je GSA is altijd een prioriteit!!!

Er is geen minimum of maximum aantal GSA-leden. Soms heeft een GSA twee leden en soms tachtig. Veel leden hebben is wel een voordeel: meer leden betekent meer acties! Als je het goed doet, dan krijg je er bij elke actie weer een lid of meerdere leden bij.

Zorg ervoor dat jouw GSA openstaat voor nieuwe leden. Denk ook aan diversiteit binnen de GSA wat betreft culturele afkomst, religie en of je leden uit rijkere of armere buurten komen. Maak ruimte voor verschillen! Hoe diverser je GSA, hoe beter.

En natuurlijk: of iemand zich homo, hetero, gay, lesbisch, bi, pan, queer, transgender, interseks, fluïde, nonbinair of in dubio noemt – dat dit niet uitmaakt is de essentie van de Gender and Sexuality Alliance!

Leden werven doe je zo!

 • Begin bij je vriendenkring! Vraag je vrienden, vriendinnen, voetbalteam, dansclub of klasgenoten om lid te worden. Vervolgens kunnen zij hun vrienden weer vragen en voor je het weet heb je een goed begin voor een grote GSA!

 • Veel klassen hebben een eigen groepschat op WhatsApp. Daarmee kun je al je klasgenoten een berichtje sturen met de vraag of ze interesse hebben om mee te helpen.

 • Maak een presentatie waarin je uitlegt wat een GSA is en wat je het komende jaar wil gaan doen. Ga daarmee de klassen rond en vraag aan de leerlingen of ze mee willen helpen.

 • Soms hoef je geen nieuwe leden te zoeken, maar komen leerlingen vanzelf naar je toe! Zorg dus voor een vaste bijeenkomst en dat iedereen weet waar en wanneer die is. Kondig de bijeenkomst ook altijd aan op de schoolwebsite of op het prikbord en geef aan dat nieuwe mensen altijd welkom zijn.

 • Je kunt een speciale actie bedenken om nieuwe leden te werven, maar je kunt ook gewoon mensen aanspreken. Spreek in de gangen of op het schoolplein mensen aan en vraag of ze lid willen worden van de GSA.

 • De petitie is een goede manier om leden te werven. Download de petitie en laat leerlingen ondertekenen. Als je daarna hun e-mailadressen hebt, kun je ze een mail sturen met een oproep voor de GSA.

 • Ontwerp posters waarop staat dat je GSA op zoek is naar nieuwe leden. Laat ze drukken op school of bij een drukkerij en hang ze vervolgens op door de hele school.

 • Elke leerling kijkt wel eens op de schoolwebsite en daardoor is het de ideale plek om leden te werven. Maak een oproepje en vraag of de school het in de nieuwsberichten wil opnemen. Je kunt natuurlijk ook om een eigen webpagina vragen!

 • Via de schoolkrant kun je een groot aantal leerlingen en docenten bereiken. Schrijf een artikel waarin je leerlingen vraagt om zich aan te sluiten bij de GSA en vraag de redactie of ze het willen plaatsen.

 • Maak promotie voor je GSA met een filmpje. Film een actie of interview leden en doe een oproep voor nieuwe leden. Verspreid het filmpje via internet of laat het zien op school.

 • Een nieuw schooljaar betekent nieuwe leerlingen en dus ook nieuwe leden! Zorg dat de brugklassers op de hoogte zijn van de GSA. Bedenk een actie voor de introductiedagen, zoals posters of een informatiestand.

 • Maak een e-mailadres aan en zorg ervoor dat iedereen ervan afweet. Als leerlingen lid willen worden, kunnen ze zo gemakkelijk met jullie in contact komen.

 • Leerlingen kun je ook bereiken via de schoolcomputers. Maak een interessante afbeelding met een oproep voor nieuwe leden en vraag aan de ICT-afdeling of ze het willen gebruiken als bureaubladachtergrond.

 • Sommige leerlingen hebben iets nodig om actief te worden. Studiepunten kunnen daarbij helpen. Overleg met de stagecoördinator van jouw school of het lidmaatschap van de GSA kan meetellen als stage.

 • De leerlingenraad komt op voor de belangen van leerlingen. Het is dus handig om contact te onderhouden en om een lid van de leerlingenraad in de GSA te hebben. Nodig de leerlingenraad uit voor een GSA-bijeenkomst en misschien heb je er zo weer wat leden bij!

 • Maak een informatiestand in de kantine of in de mediatheek. Zo kun je in de pauze aan leerlingen uitleggen wat de GSA is en vragen of ze mee willen helpen.

 • Een eenvoudige manier om alle leerlingen te bereiken is een mail die naar alle e-mailadressen van de leerlingen wordt gestuurd. Overleg met de schoolleiding of je daar gebruik van mag maken en schrijf vervolgens een enthousiaste mail naar alle leerlingen en docenten.

 • Docenten kennen veel leerlingen en weten vaak ook wie wil helpen met de GSA. Vraag dus aan docenten of zij nog leerlingen weten.

 • Wanneer je een actie organiseert, zorgt dat vaak voor veel publiciteit. Ook dan kun je nieuwe leden werven. Zorg ervoor dat je flyers kunt uitdelen met informatie over de GSA of spreek tijdens de actie leerlingen aan.

Het GSA Netwerk wordt mogelijk gemaakt door COC Nederland