GSA Coördinatoren

De GSA coördinatoren ondersteunen de GSA’s met hun acties en ze organiseren (mogelijk in samenwerking met COC Nederland) regionale GSA-dagen om de GSA’s samen te laten komen om kennis en ervaringen te laten uitwisselen. Ook kunnen zij leerlingen ondersteuning bieden wanneer er moeilijkheden zijn bij het opstarten van een GSA of bijvoorbeeld bij het regelen van genderdiverse wc’s, door in gesprek te gaan met de docent en/of het schoolbestuur.

Wil jij weten wie jouw GSA coördinator is? Zoek dan het COC in jouw regio hieronder op:
COC Amsterdam: gsa@cocamsterdam.nl
COC Deventer: gsa@cocdeventer.nl
COC Eindhoven: gsa@coceindhoven.nl
COC Friesland: gsa@cocfriesland.nl
COC Groningen & Drenthe: gsa@cocgd.nl
COC Haaglanden: gsa@cochaaglanden.nl
COC Kennemerland: gsacoordinator@coc-kennemerland.nl.
COC Leiden: heeft nog geen GSA coördinator, mail GSA@coc.nl om contact op te nemen
COC Limburg: gsa@coclimburg.nl
COC Midden Gelderland: gsa@cocmiddengelderland.nl
COC Midden Nederland: gsa@cocmiddennederland.nl
COC Regio Nijmegen: gsa@cocregionijmegen.nl
COC Noord-Holland Noord: gsa@cocnhn.nl
COC Noordoost Brabant: gsa@cocnoordoostbrabant.nl
COC Rotterdam: gsa@cocrotterdam.nl
COC Tilburg Breda: gsa@coctilburgbreda.nl
COC Twente-Achterhoek: voorlichting@coctwenteachterhoek.nl
COC West-Brabant: heeft nog geen GSA coördinator, mail GSA@coc.nl om contact op te nemen
COC Zeeland: gsa@coczeeland.nl
COC Zwolle: gsa@coczwolle.nl