lesideeën

Daar zit je dan als goedwillende docent om 20:00 uur op zondagavond… Hoe kun je de komende week een bruggetje maken in je lessen naar de actualiteit, of naar onderwerpen die nu eindelijk eens besproken zouden moeten worden in je les, zoals seksuele oriëntatie, sekse, genderidentiteit of genderexpressie?

Het antwoord is eigenlijk heel simpel: maak er een gewoonte van om in je lessen seksuele oriëntatie, sekse, genderidentiteit en genderexpressie als een vanzelfsprekendheid op te nemen.

Natuurlijk kun je er voor kiezen om eens flink uit te pakken met een film, lespakket of uitdagende onderwerpen voor werkstukken, maar hoe vanzelfsprekender het is in je taalgebruik en je lessen, hoe natuurlijker de norm vorm aanneemt.

Let er bijvoorbeeld eens op hoe vanzelfsprekend je het in je dagelijkse leven over mannen en vrouwen hebt, of over stereotype mannelijk en vrouwelijk gedrag. Of hoe vanzelfsprekend stereotype patronen van de liefde, relaties en familievorming de kant opvallen van man + vrouw = kinderen.

Praktisch

Vakken

 • Verdiep je eens in het werk van een LHBTIQ+ natuurkundige of astrofysicus en laat achteloos vallen wiens werk je aanhaalt.

 • Val terug op het baanbrekende werk van Alan Turing, een pionier in de computerwetenschappen. Gebruik in voorbeeldsommen waar mensen een rol vervullen, mensen van allerlei kunne. Maak sommen op basis van cijfers uit onderzoeken naar emancipatie, seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

 • Onderzoek biseksualiteit in het dierenrijk, of laat je leerlingen onderzoeken wat er bekend is over intersekse. Onderzoek in hoeverre homoseksualiteit bij de mens aangeboren is.

 • Gebruik de sociale geschiedenis van seksuele en gender minderheden. Focus bijvoorbeeld eens op Magnus Hirschfeld als je het over emancipatiebewegingen van de 19de eeuw hebt of hoe de Nazi’s zijn instituut in 1933 leeghaalden om de inventaris op de Opernplatz in Berlijn te verbranden onder toezicht van Joseph Goebbels. Of wat dacht je van de sodomietenvervolgingen in de Republiek der Nederlanden in 1730?

 • Gooi bij het bestuderen van landen, steden en regio’s er zo nu en dan wat sociale kennis over seksuele oriëntatie en genderidentiteit tussendoor. Een landenlijst waar homoseksuele handelingen zijn verboden, of waar het huwelijk is opengesteld voor paren van gelijk geslacht is een goed begin. Of bekijk deze grafiek in de Guardian over vrouwenrechten in de wereld.

 • Vrijwel geen enkel vak leent zich zo goed voor het bespreken van seksuele oriëntatie, sekse, genderidentiteit en genderexpressie als Maatschappijleer. Natuurlijk, specifieke lessen over emancipatie en de positie van minderheden zijn belangrijk, maar nog indrukwekkender is het als je in al je lessen deze onderwerpen weet in te bouwen. Bijvoorbeeld door onopgemerkt voorbeelden van seksuele oriëntatie, sekse, genderidentiteit en genderexpressie mee te nemen in je lessen. Google voor de lol eens op ‘gay’, ‘lesbian’, ‘bisexual’ of ‘transgender’ en kijk waar afbeeldingen of losse verhaaltjes in je lessen passen.

 • Wat ook de levensbeschouwing is van de school waar je lesgeeft, er is altijd plek in je lessen voor seksuele oriëntatie, sekse, genderidentiteit of genderexpressie. Natuurlijk, specifieke lessen over hoe de religies tegen gender en seksuele diversiteit aankijken zijn belangrijk, maar nog indrukwekkender is het als je in al je lessen deze onderwerpen weet in te bouwen. Google voor de lol eens op ‘gay’, ‘lesbian’, ‘bisexual’ of ‘transgender’ en kijk waar afbeeldingen of losse verhaaltjes in je lessen passen.

 • Seksuele oriëntatie, sekse, genderidentiteit en genderexpressie zijn fantastische onderwerpen om mee te nemen in je lessen over ethiek en retorica. Want wat is de mens? Hoe moeten we leven en wat voor een soort samenleving is wenselijk? Haal munitie uit Queer Theories, een verzameling filosofieën die zich specifiek toelegd op gender en seksuele diversiteit. Zoek je een uitdagend denker over genderrollen, lees dan het werk van Judith Butler.

 • Werk in thema’s die een sterke band hebben met seksuele oriëntatie of sekse, of genderidentiteit en/of genderexpressie. Onderzoek de homoërotiek in het werk van de Grieken, Romeinen tot Da Vinci, Caravaggio en Warhol. Onderzoek het beeld van man/vrouw door de eeuwen heen. Betrek het werk van hedendaagse kunstenaars als Erwin Olaf, Keith Haring, Félix González-Torres, Annie Leibovitz, Elmgreen&Dragset, AA Bronson en Judith Bernstein in de discussie over kunst. Ga op zoek naar radicaal feministisch en radicaal queer onderwerpen in de hedendaagse kunst.

 • Kies stukken uit de krant, popcultuur, films, toneelstukken en literatuur die over genderidenteit of seksuele orientatie gaan, of zoom in op schrijvers die hun tijd ver vooruit waren zoals Andreas Burnier, Jacob Israel de Haan en Gerard Reve.

 • Kies stukken uit de krant, popcultuur, films, toneelstukken en literatuur die over genderidenteit of seksuele oriëntatie gaan, of zoom in op schrijvers die hun tijd ver vooruit waren zoals Virginia Woolf, Radclyffe Hall en E.M Forster.

 • Kies stukken uit de krant, popcultuur, films, toneelstukken en literatuur die over genderidenteit of seksuele orientatie gaan, of zoom in op schrijvers die hun tijd ver vooruit waren zoals André Gide, Jean Genet of Herculine Barbin.

 • Kies stukken uit de krant, popcultuur, films, toneelstukken en literatuur die over genderidenteit of seksuele orientatie gaan, of zoom in op schrijvers die hun tijd ver vooruit waren zoals Thomas Mann en Anna Elisabet Weirauch.

 • Kies stukken uit de krant, popcultuur, films, toneelstukken en literatuur die over genderidenteit of seksuele orientatie gaan, of zoom in op schrijvers die hun tijd ver vooruit waren zoals Frederico García Lorca en Vicente Aleixandre.

 • Eén woord: Symposium. Eén naam: Sappho. Voor onderwerpen rondom seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie in de klassieke mythologie kijk hier.

 • Twee werken: Satyricon en Metamorphosis. Voor achtergrondinformatie over hoe de Romeinen met gelijkslachtelijke liefde omgingen is dit een goed begin.

Het GSA Netwerk wordt mogelijk gemaakt door COC Nederland