Log in om je aan te sluiten bij deze GSA of het als favoriet te bewaren.

Route Rubicon Westerkwartier

Welkom bij de GSA pagina van Route Rubicon gem. Westerkwartier. Route Rubicon is een alternatieve studievorm, waar leerlingen ((dreigende) schoolverlaters) op een alternatieve locatie in plaats van op een ''gewone'' school, in een kleine groep (max. 11 leerlingen) met een vaste docent, op vaste tijden les krijgen en na school stagelopen. Deze groepen zijn erg klein en hebben daarmee het voordeel dat de groepen vaak erg hecht zijn en je het vaak gewoon over bepaalde dingen kunt praten, zoals bijvoorbeeld over LHBTIQ+. Een kleine klas brengt vaak ook voordelen, voor bijvoorbeeld transgender of genderdiverse leerlingen, zodat deze in een kleine groep hun identiteit kunnen leren kennen en bijvoorbeeld kunnen oefenen met een nieuwe naam of voornaamwoorden en die drempel wat lager ligt.

  • avatar

GSA Feed

  • placeholder image