Log in om je aan te sluiten bij deze GSA of het als favoriet te bewaren.

GSA @ NHL Stenden

Ons GSA is opgezet vanuit Studiesucces en Welzijn op NHL Stenden door tweedejaars studenten Pedagogiek die een veilige, open sfeer willen creëren binnen de hogeschool. Wij organiseren bijeenkomsten en geven de optie om ervaringen en gevoelens te delen en aan activiteiten deel te nemen.

  • avatar

GSA Feed

  • placeholder image