Log in om je aan te sluiten bij deze GSA of het als favoriet te bewaren.

gsa firda dokkum

Ik vind dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn ongeacht gender/seksuele geaardheid, afkomst, geloof, beperkingen, afwijkingen/ziektes, kledingstyle, hobbies of stoornissen etc. en ik wil daar graag aandacht aan vestigen en mensen een plek geven om zichzelf te kunnen zijn.

  • avatar

GSA Feed

  • Wees wie je bent

  • Instagram: gsafirdadokkum

  • Zijn wie je bent hoort geen schande te zijn