Log in om je aan te sluiten bij deze GSA of het als favoriet te bewaren.

Graafschap College locatie MIJN SCHOOL

Soms kunnen studenten hun draai niet vinden in een reguliere opleiding. Vaak komt dit door persoonlijke omstandigheden. Deze studenten kunnen terecht bij Mijn School. Mijn School is onderdeel van het Graafschap College en biedt de reguliere beroepsopleidingen Sociaal cultureel werker (niveau 4) en Helpende zorg en welzijn (niveau 2), maar met een andere aanpak. De studenten volgen een opleidingstraject op maat. Daarbij is ‘ervarend leren’ het uitgangspunt. Samen met iedere student die via Mijn School aan een beroepsopleiding begint, wordt een individueel trajectplan opgesteld. In dit plan staan het doel, de motivatie en het talent van de student centraal. De aanpak is dus anders, maar de studenten behalen uiteindelijk gewoon een regulier mbo-diploma. Met Mijn School wil het Graafschap College een veilige leeromgeving creëren. Immers, een veilige basis is de voorwaarde voor de eerste stappen richting leren. Een ander belangrijk doel is dat de jongeren zich weer onderdeel van de maatschappij gaan voelen. Dit gebeurt onder andere door studenten deel te laten nemen aan maatschappelijke projecten en de maatschappij binnen de school te halen.

  • avatar
  • avatar
  • avatar

GSA Feed

  • placeholder image