Log in om je aan te sluiten bij deze GSA of het als favoriet te bewaren.

Eligant Lyceum

Het Eligant Lyceum is een school voor havo en vwo (atheneum en gymnasium). Naast kennisontwikkeling en maatschappelijke vorming is persoonsvorming een derde belangrijk doel van het onderwijs.Werken aan persoonsvorming heeft tot doel de leerling te stimuleren om zichzelf beter te leren kennen, erkennen en waarderen, en de leerling verantwoordelijkheid te laten ontwikkelen voor zichzelf en anderen.

  • avatar

GSA Feed

  • placeholder image