Jom Kipoer

Jom Kipoer is een Joodse feestdag. Jom Kipoer betekent: Grote Verzoendag. Het is de dag waarop de Joden herdenken dat de hogepriester in Jeruzalem de allerheiligste plek in tempel binnenging om een offer te brengen voor de vergeving van zonden van het hele volk.

Jom Kipoer valt volgens de joodse kalender altijd op de 10e dag van de maand Tisjri en is elk jaar verschillend. Joden geloven dat God op deze dag bepaald hoe het de mensen het komende jaar vergaat. De Joden belijden hun eigen zonden en die van elkaar als geheel. Tijdens deze feestdag is het ook gebruikelijk om te vasten. Het is dan ook niet toegestaan om te eten en te drinken, te wassen of seksuele omgang te hebben. De synagoge wordt op Grote Verzoendag bezocht en de dienst duurt de hele dag. Ook worden alle doden herdacht. Ten slotte, bij zonsondergang wordt er in de synagoge op de sjofar geblazen, dit luidt voor Joden het begin van het nieuwe jaar in waarin een nieuwe start kan worden gemaakt.

Meer over Jom Kipoer hier

<< Terug naar de agenda

Evenement details

Datum
4-10-2022 t/m 5-10-2022
Locatie

Overal ter wereld