V-punt

Speciaal voor GSA’s die vinden dat hun school nóg veiliger kan, heeft het GSA Netwerk een module ontwikkeld waarmee GSA’s hun schoolgebouw op onveilige plekken kan onderzoeken, vaste plekken kan aanwijzen waar iedereen absoluut zichzelf kan zijn en docenten kan vragen om herkenbaar te zijn als persoon waar je terecht kunt als je vragen hebt over je eigen veiligheid of die van anderen.

De V-puntmodule bestaat uit drie onderdelen:

  • Het veiligheidsonderzoek schoolgebouw
  • Vaste V-punten
  • Mobiele V-punten

Veiligheidsonderzoek schoolgebouw

Om te snappen op welke plekken leerlingen zich het minst veilig voelen of het makkelijkst doelwit worden van pesters is het slim om deze plekken in beeld te brengen en oplossingen te bedenken waardoor deze plekken minder een probleem worden.

Elke school heeft plekken waar door de inrichting, ligging of looproute vervelende dingen kunnen gebeuren. Pesters weten deze plekken haarfijn te vinden om hun slachtoffers te belagen. Geef pesters geen kans om in het geniep hun snode plannen uit te voeren. Zorg ervoor dat het hele schoolgebouw en het schoolterrein open, licht en overzichtelijk is!

In de V-puntmodule vindt je een praktische handleiding om dit onderzoek zo goed mogelijk uit te voeren. Want er komt toch nog wel wat bij kijken!

Ten eerste heb je een plattegrond van de school nodig waar je vervolgens de probleemplekken in kaart brengt. Dan moeten er oplossingen bedacht worden om deze plekken om te toveren naar plekken waar iedereen zich veilig kan voelen. Als laatste moet je in gesprek met je schoolleiding om ervoor te zorgen dat zij je ideeën overnemen en in de praktijk gaan uitvoeren.

Vaste V-punten zijn plekken in de school waar je altijd terecht kunt als je ertegen opziet om in de pauze of in tussenuren vervelende medeleerlingen tegen te komen.

In de V-puntmodule zitten 12 ronde stickers waarmee je de vaste V-punten herkenbaar kunt maken. Op de bijbehorende posters staat de voorwaarde waar deze plekken aan voldoen:

“Hier geven we elkaar de ruimte zodat iedereen zichzelf kan zijn, wie of wat je ook bent. Elke religie, levensovertuiging, politieke voorkeur, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, leeftijd, beperking, afkomst, geslacht, genderidentiteit, genderexpressie en seksuele oriëntatie wordt hier gewaardeerd.”

Tip: wijs een paar lokalen als V-punt aan, een deel van de kantine, de mediatheek en de kantoren van de vertrouwenspersoon en de (con)rector. Een vast V-punt betekent niet dat de rest van de school niet veilig is, maar wil zeggen dat het op deze plekken extra veilig is voor iedereen.

Mobiele V-punten

Vraag een paar docenten die het geen probleem vinden om (ook buiten de les) aangesproken te worden over pesten en vervelend gedrag om mobiel V-punt te worden.

Door het dragen van de button (gratis in de V-puntmodule) zijn docenten herkenbaar als mobiel V-punt voor iedereen die in lastige situaties terechtkomt en een beetje hulp nodig heeft om zich weer lekker en vrij te voelen tijdens pauzes, in tussenuren en na schooltijd.

Ideaal is om elke dag toch wel twee docenten te hebben die altijd aanspreekbaar zijn en zonder vooroordelen leerlingen kunnen opvangen en begeleiden.

Om het je makkelijker te maken om een aantal docenten te vragen als mobiel V-punt zit er bij de module een voorbeeldbrief die je één op één kunt overnemen!

Ben jij een docent die gevraagd is door de GSA om mobiel V-punt te worden? Ga met de GSA in gesprek over wat ze precies van je verwachten en vorm een team met docenten die ook gevraagd zijn.

Je rol is nadrukkelijk niet om die van mentor of vertrouwenspersoon over te nemen, maar wel om directe hulp te bieden als iemand uitgescholden, gepest of bedreigd wordt, maar het kan ook zijn dat iemand niet naar zijn mentor of de vertrouwenspersoon durft of denkt dat het probleem waar hij/zij/hen mee worstelt niet belangrijk genoeg is. Dan is het goed te weten dat leerlingen altijd bij jou terecht kunnen!

Verkrijgbaarheid: De V-puntmodule wordt bij het International Day of Silence actiepakket meegeleverd. Als de scholen weer beginnen in augustus is het zelfstandig te bestellen in de gratis GSA-shop!

Het GSA Netwerk wordt mogelijk gemaakt door COC Nederland