V-punt

Maak van je school een V-school!

Veel Nederlandse scholen willen dat hun leerlingen een goede schooltijd hebben. Daar werken schoolleidingen en docenten hard aan. Door interessante lessen te geven, maar ook door erop te letten dat niemand gepest wordt. Helaas lukt het ondanks alle inspanningen niet altijd om pesten tegen te gaan.

Vanaf dit nieuwe schooljaar kunnen GSA’s gemakkelijk hun school helpen om nóg veiliger te worden. Hoe? Door van je school een V-school te maken.

Een V-school bestaat uit een breed gedragen veiligheid voor alle leerlingen en docenten, vertrouwen in elkaar en elkaar de vrijheid gunnen om te zijn wie je bent.

“Hier geven we elkaar de ruimte zodat iedereen zichzelf kan zijn, wie of wat je ook bent. Elke religie, levensovertuiging, politieke voorkeur, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, leeftijd, beperking, afkomst, geslacht, genderidentiteit, genderexpressie en seksuele oriëntatie wordt hier gewaardeerd.”

GSA’s die hun school en medeleerlingen een handje willen helpen om een goeie tijd op school te hebben kunnen gebruik maken van de V-puntmodule. Hij zit standaard in het Nieuwe Schooljaarpakket. (Klik hier om het pakket gratis te bestellen en toegestuurd te krijgen)

 

De V-puntmodule bestaat uit vier onderdelen:

  • GSA-petitie

  • Mobiele V-punten

  • Vaste V-punten

  • Het veiligheidsonderzoek schoolgebouw

1. GSA-petitie

In V-puntmodule vindt je een petitie die je kunt laten ondertekenen door je medeleerlingen en door docenten en schoolleiding. Door deze actie maak je hen bewust van waar de GSA op jouw school voor staat. Namelijk voor Veiligheid voor iedereen, Vertrouwen te hebben in elkaar en in Vrijheid te kunnen zijn wie je bent.

De letterlijke tekst van de GSA-petitie is:

De GSA van deze school stelt vast dat:

We op onze school elkaar de ruimte geven zodat iedereen zichzelf kan zijn, wie of wat je ook bent. Elke religie, levensovertuiging, politieke voorkeur, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, leeftijd, beperking, afkomst, geslacht, genderidentiteit, genderexpressie en seksuele oriëntatie wordt hier gewaardeerd.

Hier ben ik het mee eens en beloof op te staan voor medeleerlingen die gepest worden om wie of wat ze zijn.

Tip: maak kopieën van het origineel en laat ze ondertekenen door medeleerlingen, docenten en schoolleiding.

Dit ondertekenen kan gebeuren door in de pauzes rond te gaan en mensen te vragen de petitie te ondertekenen, of door de petitie op een zichtbare plek in de school te hangen, of door hele klassen de petitie te laten ondertekenen als je de klassen rondgaat om te vertellen over de GSA.

2. Mobiele V-punten

In de V-puntmodule vind je buttons die je als actief GSA-lid kunt dragen, zodat mensen jou kunnen herkennen als iemand waar ze terecht kunnen als ze even steun nodig hebben.

Docenten en schoolleiding zien niet alles wat er gebeurt in de school, en kunnen ook niet altijd ingrijpen als er iets vervelends gebeurt tussen de lessen door of in de pauzes op het schoolplein of daarbuiten.

Jij, als actief lid van de GSA, ziet dit wel en je begrijpt dat iets kleins als een scheldpartij of iemand die systematisch negatief wordt behandeld door medeleerlingen kan uitmonden in een nare en onveilige situatie voor iedereen. Dit wil je voorkomen. Daarom ben je nooit bang om leerlingen die gepest worden te beschermen.

Tip: Leg uit waarom je een V-button draagt en wat dit betekent als je aan het begin van het nieuwe schooljaar bij alle klassen langsgaat om te vertellen over de GSA. 

 

Let wel: je docenten en de schoolleiding zijn verantwoordelijk voor alles wat op je school gebeurt, jouw rol beperkt zich dus tot het steun bieden aan medeleerlingen die gepest worden en het signaleren van situaties die uit de hand kunnen lopen.

Bedenk ook dat slachtoffers van pesterijen vaak zelf geen actie durven ondernemen omdat ze bang zijn nog harder gepest te worden als ze erover praten. Zorg er dan ook altijd voor dat als je contact opneemt met je mentor, de conrector of de vertrouwenspersoon, dat je dit doet in samenspraak met degene die gepest wordt.

3. Vaste V-punten

Plekken in de school waar je altijd terecht kunt als je ertegen opziet om in de pauze of in tussenuren vervelende medeleerlingen tegen te komen zijn vaste V-punten.

In het gunstigste geval is een vast V-punt dus je hele school, maar is dit niet het geval dan kun je een aantal plekken aanwijzen die als vast V-punt kunnen dienen, bijvoorbeeld een rustige plek in de kantine of op het schoolpein, de mediatheek en een aantal lokalen.

Tip: Zorg ervoor dat actieve GSA-leden regelmatig bij de vaste V-punten langslopen om met de mensen te praten die van de vaste V-punten gebruik maken.

In de V-puntmodule zitten ronde stickers waarmee je de vaste V-punten herkenbaar kunt maken. Op de bijbehorende poster staat de voorwaarde waar deze plekken aan voldoen:

“Hier geven we elkaar de ruimte zodat iedereen zichzelf kan zijn, wie of wat je ook bent. Elke religie, levensovertuiging, politieke voorkeur, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, leeftijd, beperking, afkomst, geslacht, genderidentiteit, genderexpressie en seksuele oriëntatie wordt hier gewaardeerd.”

Tip: Zorg dat de belangrijkste lokalen (waar elke leerling elke week wel eens zit) een V-sticker of V-poster heeft. Als de conrectoren het eens zijn met de tekst op de sticker of poster, vraag dan deze conrectoren de V-sticker en de V-poster zichtbaar in de kamers hangen waar zij leerlingen en docenten ontvangen.

4. Veiligheidsonderzoek schoolgebouw

Om te snappen op welke plekken leerlingen zich het minst veilig voelen of het makkelijkst doelwit worden van pesters is het slim om deze plekken in beeld te brengen en oplossingen te bedenken waardoor deze plekken minder een probleem worden.

Elke school heeft plekken waar door de inrichting, ligging of looproute vervelende dingen kunnen gebeuren. Pesters weten deze plekken haarfijn te vinden om hun slachtoffers te belagen. Geef pesters geen kans om in het geniep hun snode plannen uit te voeren. Zorg ervoor dat het hele schoolgebouw en het schoolterrein open, licht en overzichtelijk is!

In de V-puntmodule vindt je een praktische handleiding om dit onderzoek zo goed mogelijk uit te voeren. Want er komt toch nog wel wat bij kijken!

Ten eerste heb je een plattegrond van de school nodig waar je vervolgens de probleemplekken in kaart brengt. Dan moeten er oplossingen bedacht worden om deze plekken om te toveren naar plekken waar iedereen zich veilig kan voelen. Als laatste moet je in gesprek met je schoolleiding om ervoor te zorgen dat zij je ideeën overnemen en in de praktijk gaan uitvoeren.

Tip: Betrek zoveel mogelijk medeleerlingen bij het veiligheidsonderzoek schoolgebouw.

Geef bijvoorbeeld (onopvallende) vaste vriendengroepjes ook een plattegrond waar ze hun onveilige plekken kunnen aanwijzen, of vraag een aantal docenten (mentoren of maatschappijleer) om de plattegrond in hun lessen mee te nemen. Alternatief zou je de plattegrond ook op een zichtbare plek in de school kunnen ophangen en ronde stickertjes kunnen uitdelen zodat iedereen op jouw school de voor hen minst veilige plek kan aanwijzen. Hoe meer stickertjes op een plek, hoe onveiliger de situatie!

De V-puntmodule bestaat dus uit vier onderdelen:

  • GSA-petitie
  • Mobiele V-punten
  • Vaste V-punten
  • Het veiligheidsonderzoek schoolgebouw

Vragen? Stuur een bericht via de mail, snapchat, facebook of twitter. Het GSA-team staat voor je klaar! (En probeert door de week je vraag binnen 24 uur te beantwoorden)

Verkrijgbaarheid: De V-puntmodule krijg je bij het gratis Nieuwe Schooljaarpakket. Klik hier

Het GSA Netwerk wordt mogelijk gemaakt door COC Nederland